Psykosynteesin perustaja, italialainen psykiatri Roberto Assagioli (1888-1974), oli Freudin opetuslapsi. Assagioli toi psykoanalyysin Italiaan. Häntä alkoi kuitenkin yhä enemmän ja enemmän häiritsemään se, että psykoanalyysi keskittyi liikaa siihen, mikä ihmisessä on sairasta. Hän halusi sen sijaan pitää lähtökohtanaan sitä, mikä ihmisessä on tervettä ja näki ihmisen kehon, tunteiden, ajattelevan mielen ja sielun kokonaisuutena. Hän oli sitä mieltä, että psyykkinen tuska - ahdistus, masennus tai jokin muu häiriö - ei välttämättä ollut merkki sairaudesta. Joskus erilaiset häiriöt ovat terve merkki, joka johtaa uusiin mahdollisuuksiin, henkiseen kasvuun ja itsensä ymmärtämiseen.

Tri Assagioli halusi psykologian olevan käytännöllistä ja konkreettista. Sen tulisi paitsi saada meidät ymmärtämään, miksi käyttäydymme tietyllä tavalla, myös todella auttaa meitä kohti parempaa elämää. Tarkoituksena on, että ihminen oppii tuntemaan omaa sisäistä olemustaan eikä anna tiedostamattomien toiveiden, halujen ja tarpeiden ohjata elämäänsä. Assagioli näki tahdon merkityksen hyvin keskeisenä. Hänen mukaansa tahtoa ja sisäistä kykyämme päättää, mitä todella haluamme, on mahdollista harjoitella. Siten voimme vapauttaa energiaa ja toteuttaa itseämme ja kulkea kohti omia päämääriämme.
Stacks Image 90