Psykosyntesen är en människonära, modern och praktisk psykologisk inriktning där människans egen vilja spelar en central roll.
Psykosyntesen lägger tyngdpunkten på individens resurser och hjälper oss att uppnå våra mål. Den hjälper oss att lära oss lyssna på och respektera vår egen vilja. Genom psykosyntesen kan vi lära känna oss själva bättre och förstå våra beteendemönster.

Du har kanske redan en längre tid mått dåligt, utan att förstå varför. Eller kanske du nyss genomgått en kris i ditt liv, lever i ett destruktivt parförhållande eller står inför svåra val. Kanske allt verkar ”bra” utåt sett men du känner ändå att något fattas i ditt liv. Du kanske t.o.m. vet var ”skon klämmer” men känner dig låst i situationen och oförmögen att komma vidare. Du kanske mår relativt bra men vill fördjupa din självkännedom, förbättra dina mänskliga relationer och växa som människa.
Stacks Image 505

Du har kanske stött på fördomen eller föreställningen att ”det är bara riktigt sjuka som behöver terapi”. Ofta är det dock så att det är just de friskaste och mest ansvarsfulla människor som går i terapi. Vad kan väl vara friskare än att ta ansvar över sitt eget liv, förbättra sina relationer och växa som människa?

Jag är villig att stöda dig på din inre resa.