Sexualiteten är en stark kraft i våra liv – en av de starkaste. Den kan och borde vara en källa till njutning, kraft, livsglädje, välbefinnande och hälsa. Alltid är det inte så, istället kan vi uppleva vår sexualitet som en börda och en orsak till lidande och missnöje. Sexualiteten är en viktig del av vår personlighet och vårt liv. Tillit och acceptans av vår sexualitet är en betydande pusselbit då vi vill leva i fullständig närvaro och utan rädsla i vår kropp. Även om vi har sexuella trauman i vår ryggsäck är det aldrig för sent att bearbeta dem för att möjliggöra läkning.

Jag hörde någon säga att ett bra sexliv i ett förhållande är 10 % av förhållandet, medan ett dåligt sexliv är 90 % av förhållandet. Detta påstående illustrerar klart sexlivets betydelse. I ett parförhållande där man öppet pratar om sex och ger varandra utrymme fungerar också förhållandet bättre på andra plan.
Trots att sexualiteten spelar en så stor roll i våra liv upplever jag att ämnet behandlas alltför ytligt och flyktigt i vår utbildning till samtalsterapeuter.

Läs hela uppsatsen - Bli den du är i sängen
här.