"Vi underskattar alltför ofta hur snabbt våra känslor kan ändra därför att vi underskattar vår egen förmåga att förändra dem"
-David Gilbert, Ph.D  

Vi kan inte helt eliminera stress ur vårt liv. En god nyhet är dock att vi kan ändra på hur vi förhåller oss till stress. Vi har möjlighet att välja. Vi är inte alltid medvetna om hur starkt våra känslor påverkar vår kropp, tömmer oss på energi, grumlar våra tankar och försvårar vår relation till andra. Vi lägger ofta märke till att vi spänner oss, svettas, hjärtat slår snabbare och att magen reagerar samt en mängd andra symptom utan att förstå att symptomen förorsakas av bakomliggande känslor.

HeartMath metoderna erbjuder vetenskapligt utformade, fungerande lösningar för hantering av stress, ångest, depression och sömnlöshet, samt till höjd prestationsnivå.
När vi blir stressade börjar vår kropp producera kortisol, som också kallas stresshormon, vilket kan leda till förhöjt blodtryck, försvagar våra cellers insulinkänslighet, sänker vårt immunförsvar samt förorsakar en mängd andra hälsoutmaningar. Vi utsätts också för många olika mentala utmaningar när vi upplever stress. Det är svårare att tänka klart, vår förmåga att göra bra beslut försämras och kommunikationen med andra försvåras.

Vi får ofta höra att vi skall "tänka positivt". Skillnaden mellan att tänka positivt och känna positivt är dock enorm. Vi kan själva välja. Skulle du vilja uppleva den skillnaden?
Stacks Image 46
HeartMath kan hjälpa dig att:
  • Uppleva bättre balans i ditt liv
  • Må bättre
  • Prestera bättre och mera
  • Minska på stressen
  • Bli friskare och uthålligare
Läs mera:
www.heartmath.com
www.harmainen.fi/stressivalmennus
www.heartmind.fi
Pris för individuell handledning 5 + 1 75 min sessioner (1 session per vecka under 5 veckors tid och en uppföljningssession efter ca. 6 månader), inklusive emWave2 och övningsbok 1026 €. Enskilda sessioner exklusive arbetsbok och emWave2 105 €.
Stacks Image 113

"Jag är imponerad över hur dessa enkla och lätt utförliga övningar kan höja på sinnesstämningen och minska upplevelsen av stress så snabbt. Efter att ha gjort övningarna har jag lyckats se på problemen i mitt liv med ett större lugn och reagera på dem på ett mera konstrultivt sätt. Jag rekommenderar varmt HeartMath!"

Anu Rusanen,
Akupuntursköterska, medicinstuderande
Stacks Image 115

"Efter att jag börjat göra HeartMath-övningarna har jag sovit bättre och märkt att jag är märkbart lungare i stressfyllda situationer än förut."

Jussu Pöyhönen
singer, songwriter, producer Halibut Oy