Intressant 1-dags workshop den 8 december i Helsingfors!

Våga lysa! Våga vinna! Rise and shine! Det behövs mod för att vara lycklig!
Life is not for the fainthearted! Huipulla tuulee!
Våga vara dig själv; lysa, excellera och leva fullt ut.
Var skärpt, kreativ, lekfull och avslappnad, också i utmanande situationer!
Utmana Jantelagen: Du skall inte tro att du är något! Man skall inte göra sig märkvärdig!

1-dags workshop i Helsingfors
Söndagen den 8.12 2013.
10.30 – 17.00

Workshopen hålls av
Christel Abborre,
Psykosyntesterapeut, Life Coach, Stresshandledare
www.psykosynteesiterapia.fi
&
Margareta Långström-Daems,
Traumaterapeut & Coach
Utbildad och bosatt i Holland. Arbetar med traumaterapi, regressions- och reinkarnationsterapi, samtalsterapi och coaching. 14 års erfarenhet.
Jobbar i Amsterdam, Berlin och Helsingfors. Hemsida:
www.langstrom.nl

Välkommen till en givande, utmanande, rolig , betydelsefull dag!

Plats: Nordvästpassagen 28 A 10, Drumsö

Priset för workshopen är 75 euro per person.
Kaffe/te + tilltugg ingår i priset

Ett begränsat antal platser.

Anmälning och betalning av anmälningsavgiften 25€ senast 2 veckor före workshopen,
d.v.s. senast den 24 november.

Anmälning per e-mail:
info@christelabborre.com
eller
m.langstrom@ziggo.nl

eller via facebook:
Christel Abborre
Margareta Långström-Daems

Betalning av anmälningsavgiften 25 euro på konto
FI42 80002504108746, Christel Abborre
Resten av deltagaravgiften, 50 euro, betalas kontant på workshops-dagen.

Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka fastän deltagande i workshopen skulle utebli.

Mera info om workshopen och förfrågningar via e-mejl eller facebook.